“Công ty Cổ phần Dệt gia dụng Phong Phú là một trong những doanh nghiệp hàng đầu, với chuỗi sản xuất khép kín từ sợi - dệt -nhuộm - may”

Công ty Cổ phần Dệt gia dụng Phong Phú là cánh chim đầu đàn của Tập Đoàn Dệt May Việt Nam với truyền thống gần 60 năm hình thành và phát triển ổn định với các sản phẩm chủ đạo như sợi, vải, dệt, nhuộm, khăn, may mặc, chỉ may…

Được sự chỉ đạo của Tập Đoàn Dệt May Việt Nam trong việc giải quyết lao động, đồng thời phát triển ngành dệt may Việt Nam vươn ra thế giới và tăng kim ngạch xuất khẩu cho nước nhà, Công ty Cổ phần Dệt gia dụng phong phú đã được thành lập.

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI
CÁC TIÊU CHUẨN & CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ
KHÁM PHÁ SẢN PHẨM
DỆT
Sợi Phong Phú được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của châu Âu, Mỹ, Nhật Bản.
CẮT & MAY
Sợi Phong Phú được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của châu Âu, Mỹ, Nhật Bản.
NHUỘM
Sợi Phong Phú được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của châu Âu, Mỹ, Nhật Bản.
CHẤT LƯỢNG
Sợi Phong Phú được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của châu Âu, Mỹ, Nhật Bản.
GỬI LIÊN HỆ
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.